Tmfb düzenlenmesine ilişkin yeni 11.06.2019 tarihli yeni yönerge

11.06.2019 Bakanlık oluru ile yürürlüğe giren tmfb düzenlenmesine ilişkin yeni yönergeye göre tehlikeli madde iştigali olan tüm firmalar 31/12/2019 tarihine kadar EK-3 raporu ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

Sadece taşımacı olan firmalar EK-3 raporu vermek zorunda değildir. alıcı, Boşaltan, Paketleyen, Gönderen, Yükleyen, Dolduran, Tank Konteyner İşletmecisi olan diğer tüm firmalar Tmgdk ‘dan alacakları EK-3 raporu ile 31/12/2019 sonuna kadar başvuru yapmak zorundalar. Bu yeni yönerge, hali hazırda olan Tmfb kayıtları yada ilk alınacak olanlar da dahil olmak üzere faaliyet sorumluluklarının tam olarak belirlenmesi adına yapılmış bir çalışmadır. Böylelikle, 2020 yılından itibaren tmfb lerdeki herhangi bir yanlış beyanın önüne geçilmiş olacak, hatta rapor veren tmgdk firmaları mesul olacaktır.

2020 yılında olası denetlemelerde tmfb lerdeki eksiklikler söz konusu olmaması adına yapılmış olan bu EK-3 çalışması, Tmgdk firmalarına da bir anlamda ekstra gelir kapısı olmaktadır. Raporun verilmesi aşamasında öncelikle tesisin gezilmesi, ilgili bilgi ve belgelerin temini çok önemli bir konudur. Bazı tmgdk firmalarının uzaktan sadece telefonla verdiği ucuza kaçmış EK-3 raporlarının 2020 yılında sorun teşkil edeceği ön görülmektedir.

Yönergede açık kalan diğer bir konu ise, 2020 yılında tmfb düzenlemesini yapmayan firmalara ne olacağının belirli olmamasıdır. Son tarih olarak 31/12/2019 belirtilmesi, bu tarihten sonra idari para cezasının ne olacağının net olmaması konunun hassasiyeti bakımından çok önemlidir.