Tmgd eğitim ve sınav soruları

Tmgd  eğitimi ve sınav soruları

2014 yılının sonlarında Türkiyede sertifikalandırmasına başlayan Tmgd maratonu ilk 5 yılını doldrumak üzere, eğitim veren kurumlar tmgd sınavlarında başarının yakalanabilmesi adına farklı uygulamalara yöneliyorlar.

2014 – 2019 yılları Tmgd için Türkiyede yeni olan bir dalın sonuçları ve değerlendirmesi açısından önemli doneler içermektedir. Geçtiğimiz yıllarda tmgd sınavlarında başarı oranının düşük kalması ve 2017 Nisan yılından itibaren tüm lisans mezunlarının değil de sadece Fen yada Matemetik bölümü mezunlarının bu sınava katılabilmeleri durumu tmgd sektöründe bir daralmaya yol açmıştır. Her ne kadar daha kaliteli bir tmgd arayışı ile yola çıkılmasına rağmen bu karar hem tmgd eğitimini hem de sınav başarı oranlarının düşük kalmasını beraberinde getirmiştir. 

Yine bu zaman zarfında Tmgd olduktan sonra , isg yada çevre danışmanlığı konusunda da beraber iş yapabilme kapasitesi de sınırlandırılmıştır. Bu sonuçta, piyasada tmgd eğitimine ilişkin talebin azalmasına yol açmıştır. 2018 yılı başı itibari ile TMGDK firmalarının yetkilendirilmesi ile yeni bir rüzgar oluşturan sektörde, tmgd olan kişi sayısının azlığı ve başka bir işte çalışmadan sadece buralarda görev yapabilen kişilerin kıtlığı yine tmgdk firmaları ve sektör için kısıtlayıcı bir unsur olmaya devam etmektedir.

Sektörde görev yapan tmgd ler için , işletmede nelerin yapılacağı hususların net olmaması bazı konularda isg ile çakışması, tmgd sektöründe uygulama açısından farklı düzenlemelerin ihtiyacını doğrumuştur. 2019 yılına girilirken net olarak ifade edilmesi gereken bazı düzenlemelerin yönerge, duyuru, genelge yada talimat olarak önümüze çıkabileceği ön görülmektedir. Tmgdk ların rekabet ortamında iş yapmalarının ise bazı etik olmayan davranışlardan dolayı zorlaştığı bir dönemin atlatılabilmesi için de ayrıca düzenlemelere ihtiyaç vardır. Tmgd hizmeti veren bir kuruluşun, aylık 250-350 TL ye hizmet vermesi , tmgdka ları oldukça zor durumda bırakmaktadır. Bunun önüne geçilebilmesi için belirli düzenlemeler ve düzenli denetlemelerin ön planda tutulması öngörülmektedir. Firmaların 1 kişi maliyetleri göz önüne alındığında , herhangi bir şekilde 1 işletmeye bu kadar düşük fiyatlara hizmet verebilmesinin mümkün olmadığı, sadece belirli kuralların çiğnenmesi yada etik olmayan davranışların sergilenmesi durumunda bu fiyatlarla çalışılması, diğer tmgdk lar için dezavantaj oluşturmaktadır.

2018 yılı başlarında tmgdk olarak hizmet verecek çoğu firmanın tmgd eğitimi veren firmalardan oluştuğu , ayrıca tmgd eğitimlerinin azalmasıyla da ilişkilendirilebilir. Tmgd eğitim kurumlarının bir kısmının kapatılması, bu süreçteki zorlukları , önüne geçilemeyen zorunlulukları doğrumuştur.  Tmgd sınavlarının soru ağırlıklarına bakıldığı zaman, aslında hiç de geçilemeyecek bir sınav olmadığı, kişilerin sınava çalışmamalarının, sınav başarı düşüklüğünün, başı çektiği ilk sebep olarak bilinmelidir. Açıklanan tmgd sınav sorularına düzgün ve zamanında çalışan kişilerin, başarılı olmaması için çok da fazla bir sebep bulunmamaktadır. Tmgd kampus ekibi olarak, öncelikle ADR konularını sade ve basit bir şekilde anlatılan tmgd eğitim paketllerimiz mevcuttur.