Tmgdk Muafiyet Raporu

    2018 yılı itibari ile çoğu perakende benzin istasyonları için tmgd zorunluluğu başlamıştır. Ancak aşağıdaki duyuruda bahsi geçenler hariç.

   Günlük satışı 4 tonu geçmeyen , 300 m. civarında Okul,mescit bulunmayan perakende benzin istasyonları yılda 2 kez olmak üzere muafiyet raporu vermeleri gerekmektedir. Tmgdk muafiyet raporu , yetkili tmgd kuruluşlarınca verilebilen bir rapor niteliğindedir. Bu raporu edinmek için Tıklayınız

DUYURU

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’na hitaplı 27/12/2017 tarihli ve E.102289 sayılı yazımız kapsamında bir kısım akaryakıt istasyonlarının, TMGD istihdam etme veya TMGD’den hizmet alma muafiyetlerinin olup olmadığının tespiti amacıyla, TMGDK’lar tarafından 2018 yılı için iki dönem halinde aşağıdaki tabloya göre TMGD muafiyet raporu düzenletmeleri ön görülmüş olup, akaryakıt istasyon sahipleri tarafından TMGDK’lara tarafında hazırlatılarak bir örneği Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine gönderilecek rapor örneği, ekteki şekilde olacağı hususu, ilgililere duyurulur.

MUAFİYET RAPORLAMA VE UYGULAMA TABLOSU


 
TMGDK MUAFİYET RAPORU DÜZENLEME TARİHİ MUAFİYET RAPORUNUN GEÇERLİLİK SÜRESİ
1.Dönem 01-31/01/2018 01/01/2018 – 30/06/2018
2.Dönem 01-31/07/2018 01/07/2018 – 31/12/2018